Thursday, 10 September 2015

PHẬN MÁ HỒNGCứ mặc mình em với mộng nồng
Đi tìm một chút ấm đêm đông
Xem như lẻ cánh thân bèo bọt
Nghẹn lắm đơn côi phận má hồng
Phía đó anh đi bao sự đợi
Nơi này thiếp hứa sẽ vui trông

Tơ duyên đứt đoạn hờn đau khổ
Chợt nấc trong mơ lặng tiếng: chồng...
PHẬN MÁ HỒNG
09-09-2015

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment