Wednesday, 9 September 2015

PHẬN NGHÈOCuộc sống người nghèo thật khó khăn
Cơm canh đủ bữa nhọc thương nhằn
Làm bừa lại sợ loài to cắn
Thủ phận sao nhìn lũ nhỏ ăn
Nước mắt hờn lăn làm rứa chặn
Bờ môi tủi nấc túm răng dằn

Cu ly kéo khổ dài lưng vặn
Cửu vạn bê đời mếu miếng nhăn...
PHẬN NGHÈO
08-09-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment