Thursday, 10 September 2015

SINH NHẬT ĐÃ QUA


Nuối tiếc làm gì cũng đã qua
Niềm vui cuộc sống vẫn ban quà
Vần thơ vẫn nở tươi đoạn viết
Điệu nhạc vương đầy ấm khúc ca
Nguyệt thưởng thu rơi lần tửu bạn
Mây vờn gió quyện vén mồi ta

Chà... chà cái vị sinh thời ngọt
Đợi tiếng oa... oa... bận tới... già... :D
SINH NHẬT ĐÃ QUA
08-09-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment