Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

TÂM SỰ CÙNG ĐÊM
Trời buồn
Nhả lệ bớt sầu
Em đây lệ chảy
Sầu càng sầu thêm…
Một mình ngồi vớ
i đêm
Thâu…
K cho đêm hiểu

Nỗi sầu
Của em.
Đêm ơi
Đêm có biết không
Mối tình thơ mộng
Giờ không…
Còn gì.
Tình đến rồi tình lại đi
Như cơn gió thoảng rồi đi đi liền
Tình yêu giờ phải có tiền
Không tiền tình sẽ đi liền chẳng nghe…
Em…
Em đây
Cũng vậy đêm ơi
Tiền không
Em chỉ
Tình thôi đêm à
Vậy nên tình chỉ qua loa
Mây xoa

Gió vuốt
U choa ngỡ ngàng
Giờ em u uất hoang mang
Hận trời…
Hận đất…
Vô tình vớ
i em
Thương thay nh
ững kiếp nghèo hèn
Thương em
M
ấy giọt

Lệ
Thèm gì
Mà ứ
a ra
Đêm ơi
Chi
ếc gối mơ à
Mơ chi ngh
ẹn giấc xuân già ấp sương…
TÂM S
CÙNG ĐÊM
07/1999
Ngu
yên Hữu