Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

THIÊN TAIGió giật liên hồi tứ phía vây
Trời quăng bọng nước xóm quê đầy
Đau thân mái ngói cong mình vỡ
Rát mặt con đường ưỡn dáng bay
Tiếng thán vang hờn bao thống khổ
Lời van váng tủi những trâm đày

Ta bà một cõi lừng ai oán
Bớ kiếp phù sinh khắc nghiệt vầy
THIÊN TAI
17-09-2015
Nguyên Hữu