Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

THƯƠNG BACon thương ba lm ba ơi
Xu
ốt cả cuộc đời
Nhọc nhằn
Vất vả,
Mắt
sâu
Da cháy
Người gầy

Nữa còn thương tật

Vẫn thường hành ba.
Thấ
y ba
Nhăn nhó
Con thương
Lòng con tê tái
Th
ương ba lắm mà
Nếu trời
Cho chịu thay ba
Con xin nhận hế
t đơn đau về mình
Nh
ưng trời sao quá vô tình
Dử
ng dưng
Nh
ìn cảnh ba già
Mệt…
Đau…
Để lòng con lặng xót đau
Mắt nhòa đẫm lề hờn – sầ
u thương ba…
THƯƠNG BA
08/1999
Nguyên Hữu