Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

TÌNH YÊU CHO KẺ LIỀUĐã biết ngay mà chẳng dám yêu
Trơ trơ khúc gỗ bấn trời chiều
Chờ dài cả tiếng ôm cô quạnh
Đợi mãi hai từ thấm tịch liêu
Nắng giận con đường sao lại lắm
Mây than phiến đá thật là nhiều

Ai mong cuộc hẹn như vầy nhỉ
Xé rách từng không thấy kẻ liều...
TÌNH YÊU CHO KẺ LIỀU
21-09-2015
Nguyên Hữu