Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

LẶNG ĐỢI


Những bông hoa, những chồi non lặng đợi
Bông tuyết trắng rữa tan thay áo mới
Lạnh lùng thế tìm đâu thấy nụ cười
Một lớp chăn dầy tuyết khéo phủ phơi
Tôi lang thang giữa cõi người xa lạ
Trĩu tâm hồn những chuỗi buồn hỉ hả
Ngày qua ngày tẩm băng giá con tim
Nàng thơ qua cũng mấy bữa lần tìm
Vài câu chữ, mấy âm vần khô dội
Thật nực cười như viết thư kể tội
Những lạnh lùng, những thứ ở quanh tôi
Sống trên đời nào ai chẳng muốn vui
Âu số mệnh – những chồi non lặng đợi
Cũng qua thôi – ngày mai khoe áo mới
Tia nắng trời, xua tuyết trắng tim tôi…
LẶNG ĐỢI
12-10-2015
Nguyên Hữu