Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

KẺ XA NHÀĐây còn kỉ niệm mãi nào vơi
Đọng lắng tim con ứ nghẹn rồi
Sớm dậy sương hờn nơi phố vội
Khuya tìm mộng tủi chút tàn trôi
Rời xa hiếu - đạo con xin lỗi
Bỏ lại tình - trung kẻ phụ tồi

Giọt lệ thầm rơi, đau quẩn tới
Căn phòng nức nở khóc cùng tôi...
KẺ XA NHÀ
18-11-2015
Nguyên Hữu