Saturday, 19 December 2015

LÒNG ĐÊMĐêm
Một vũng lầy tĩnh lặng
Anh ném vào
Đêm
Những tiếc nuối
Tha hương

Một vệt dài vương
Trước đôi mắt người thiếu ngủ
Huyễn thực
Vô thường
Tắm nỗi cô đơn
Đọng lắng
Dại ngây
Loang vũng lầy trống trải
Anh bới – vùi
Cất trong đó nỗi niềm riêng
Lần sờ thực tại
Chỉ còn lại anh
Ngồi một mình
Cười một mình
Thinh cõi người
Đêm
Vắng…
LÒNG ĐÊM
13-12-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment