Sunday, 6 December 2015

MONG CON ĐỪNG NGÃAi còn có mẹ ngó mà đi
Vững bước đôi chân nhọc xá gì
Sáu khắc hờn dài đau mắt dõi
Năm canh mộng ngắn tủi thân nguy
Con à bậu vẫn nhìn theo đó
Tí hỡi mày đang ngẫm với bì

Chớ sợ tâm trong trời dẫn lối
Đừng tìm hạt lệ bấn chia ly...
MONG CON ĐỪNG NGÃ
22-11-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment