Thứ Ba, 12 tháng 12, 2000

NGỌN GIÓ TÌNHGió, gió từ đâu đến
Lật tung, lật tung áo em
Giật mình tay khép tay che
Ngượng ngùng mặt bỗng hồng ra
Thêm xinh, em - một đóa hoa
Cho anh là gió giỡn đùa má em

Mê say - âm thầm - em biết?
Mắt anh say tha thiết trước em rồi.
NGỌN GIÓ TÌNH
12.2000
Nguyên Hữu