Thứ Hai, 29 tháng 12, 2003

BỐ ƠI


Sao thế bố?
Bố mơ gì thế bố?
Giấc ngủ mà bố ngủ cũng không ngon
Bao nhọc nhằn cứ trở về với bố
Trong giấc ngủ
Trong giấc mơ của bố

Bố sảng mê
Tim con đau buốt giá
Con vẫn thức đây mà
Con ru bố ngủ ngon
Con sẽ xin ông trời giúp đỡ
Xua những nhọc nhằn, vất vả,...
Mang giấc mơ đẹp cho bố
Bố của con...
BỐ ƠI
29.12.2003
Nguyên Hữu