Thursday, 17 October 2013

CHIÊM BAOCHIÊM BAO

Cho anh xin một lần em nhé
Mọng đôi môi ngọt lắm nụ
ời
Ai ru hời vẳng xa kia đó
Mắt biế
c tươi giam giữ hồn tôi
Ai k
ia ơi buông lơi khúc nhc
Tóc vương đ
ời liễu rủ tim tôi
Ai đó ơi v
ờn chi tiếng sáo
Mắt tôi hờn da trắ
ng ước ao
Sự sống nào đánh thc chiêm bao
Hơi th
ở nhẹ thơm làn hương quyn
Hơi
ấm nguyên vẫn đưm đây mà
Nu
ối tiếc ơi ru ca một cõi
Nhắm mắ
t vào mơ nữa... chiêm bao...

16/10/2013
Nguyên HữuNo comments :

Post a comment