Thứ Hai, 2 tháng 7, 2001

MÊNH MÔNG NỖI NHỚBuồn
Buồn sao cứ dâng đầy
Mênh mông một khoảng
Chân trời
Xa xôi
Ba năm

Không ở quê nhà
Nhớ người thân quá dâng trào trong tôi
Chao ôi nỗi nhớ của tôi
Làm sao có thể viết cho hết lời
MÊNH MÔNG NỖI NHỚ
07.2001

Nguyên Hữu