Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2003

NGÀY XƯA XÔN XAO


Ngưi ơi nhìn nhau lưu luyến
Duyên đôi ta năm tháng v
ẫn đậm đà
G
ặp nhau mà sao chẳng thể
Biết nói gì chỉ khẽ liếc nhìn nhau
Thời gian ơi – sao trôi đâu
Đôi ta như con s
ông hai dòng chảy
Cũng gặp nhau rồi mà sao?
Chỉ lặng lẽ không xôn xao ồn ã

Như thủa nào… vậy thế ư?

Ngày xưa ư? Mà thôi đừng trỗi dậy

Ngủ ngoan, đẫy giấc quên nào

Đừng chợt tỉnh xôn xao như đôi sóng
Tròng trành chao đảo lòng ta…


NGÀY XƯA XÔN XAO

06.2003
Nguyên Hữu