Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

NOEL ĐẾN MUỘNLâu rồi tôi ạ
Chưa về thăm nhà
Một no-el nữa nến hoa bập bùng…

Một nỗi sầu chung
Anh – tôi cùng phận

Châm ngọn nến nhỏ lệ ngấn trời xa…

Cơn gió chạy qua
Lau dùm hay chửa
Cảm động ân tình vài đứa rưng rưng…

Nâng chén rượu mừng
Nhấp từng ngụm nhỏ
Nở nụ cười xua khốn khó tha hương…
NOEL ĐẾN MUỘN
(Song tứ bát)
03-01-2016

Nguyên Hữu