Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

PHẬT NGỰ TRONG TIMChẳng để mai này nghiệp dữ trương
Lời dăn thức tỉnh chớ xem thường
Tu tâm tĩnh lặng thanh luồng khí
Dưỡng tính an hòa sáng cõi dương
Hỡi kẻ sai đường đau kiếp tận
Này ai lạc lối khổ luân trường

Câu kinh hối lỗi bao giờ muộn
Phật ngự tim hồng bác ái thương…
PHẬT NGỰ TRONG TIM
04-01-2016
Nguyên Hữu