Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2002

TRĂNG KHUYATrăng soi dọi mảnh đất quê tôi
Ai không biết và ai đang được biết
Ai đang như tôi đ
ứng ngắm nhìn
Qua khung cửa sổ - trong phòng vắng
Đứng ngắm trăng khuya – đứng một mình
Để cho thương nhớ kìa chợt đến
Rồi gật mình chẳng biết nhớ ai

Trăng vẫn sáng – mây trôi hờ hững quá

Sương nhẹ nhàng sa thoảng mùi thơm
Cứ ngọt lạnh, ngọt lạnh êm êm

Bao giờ nhỉ có hai người đứng ngắm
Qua khung cửa này với ngọt – êm – say,…
TRĂNG KHUYA
10.2002
Nguyên H
ữu