Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

VỊNH CÁI LỜChuyện kể ngày xưa có cái Lờ
Vin kè máng hẹp hóng lì trơ
Đưa mồm ngóng mãi đâu người rỡ
Há miệng mong chi có kẻ khờ
Thổn thức dài canh bao bận thở
Im lìm mấy khắc biết lần mơ

Dầm mưa dãi nắng ai nào ngỡ
Sướng bữa thưa anh nhớ tới Lờ…
VỊNH CÁI LỜ
03-01-2016
Nguyên Hữu