Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

XUÂN XỨ LẠTuyết phủ thêm dầy nữa cả tôi
Vui xuân xứ lạ phận con tồi
Không lời chúc mẹ... tâm tình rối
Chẳng tiếng mừng cha... đạo hiếu trôi
Góc vắng thu mình thân dã mỏi
Phòng đơn khép bóng xác tơi bời

Thu xuôi - hạ ngược... bao mùa tới
Tết ngắm điềm mùa lạnh lẽo phơi...
XUÂN XỨ LẠ
(Nhất vận)
01-02-2016

Nguyên Hữu