Thứ Tư, 23 tháng 7, 2003

YÊU...Này là tiền, ta nào hám
Ta lánh xa - vô nghĩa với ta
Vì tiền ư? - có mua được hạnh phúc
Cả đời ta... - hay chết sớm trong sa hoa...

Này là tài, ta cần đâu

Ta ngoảnh mặt lắc đầu
Vì tài ư? - có đem lại hạnh phúc
Hay chỉ đem sự kiêu ngạo - hại ta...

Này là danh, ta nào thiết
Ta nào biết, ta nào hay
Ta mù điếc - không thể chui và rúc
Kìa ngục tù, nhà đá - chờ ai...

Này là vọng, ta chẳng dám
Ôi thể xác - tội lỗi mỗi người
Và gông cùm bó buộc đời ta
Ta chẳng biết hai từ: Hạnh phúc!...

Ta chỉ thiết một tiếng thân yêu nhất
Tình "yêu" đó mà người có hiểu không?
Tình yêu đến hạnh phúc sẽ đến
Sẽ mỉm cười cho say ngất hai người...

Thế đấy ai ơi yêu muôn kiểu
Nhưng chọn kiểu nào người hiểu hơn ta
Và riêng ta tình là tất cả
Cứ êm đềm cuộc sống đến với đôi ta...
YÊU...
07.2003
Nguyên Hữu