Thứ Năm, 29 tháng 4, 2004

AO SÂU ĐỂ LÂU KHÔNG CÂUBần thần
Chẳng biết làm sao
Ao nhà
Bèo phủ kín dầy
Thế kia,
Này cần
Này lại mồi câu,
Để làm chi nữa
Hở đâu
Dử mồi.
Ôi loay hoay
Ôi kiếm tìm,
Lặng im
Cá búng
Giật mình
Lặng im…
AO SÂU ĐỂ LÂU KHÔNG CÂU
04/2004

Nguyên Hữu