Wednesday, 26 November 2003

ẢO TƯỞNGo tưng ư?
Đâu ch
ỉ của riêng ai
Này anh tỉnh
Này anh say
Ai cũng thế
Cũng từng mang

o tưởng.
o tưng ư?
Đ
ừng chối cãi
Để làm gì?
Vì nó có sấu đâu,
Ví dụ nhé
Như tôi đây
Tôi c
òn mang
Mang nhiều hơn thế đấy
Bởi muốn quên
Không muốn thấy
Dẫu chỉ là giây phút
Thế thôi.
Quanh tôi ư?
Toàn đau kh

Ngày lại ngày
Vò xé
Tôi
Và những gì quanh tôi.
Một kiếp nghèo
Lang thang
Trôi dạt
Mấy ai người
Không nạt nộ
Thằng tôi…
Ôi
Thủi khổ
Ai nào đâu hi
ểu
Bất cần
Đời,
Bao nhiêu lần
Gào khóc
Cần gì sống,
Tha thiết gì
Sống mà chi
Vì sao chứ?
o tưởng ùa
Vây lấy
Vỗ ru
Tôi
Ngủ quên này.
Tôi
Ôm chặt
Say sưa
Yên gi
ấc,
o tưng…
Ơi…
Nghẹn,
Nấc rồi…
O TƯỞNG
11/2003

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment