Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2004

BẾN – ĐÒ
Con đò buồn neo mình trên bến

Đò lắc lư – con sóng vỗ ru

Đã lâu rồi đò không ai thăm hỏi
Chỉ gió trời và những hạt sương đêm
À, nắng nữa, cố  lách qua kẽ lá
Đến với đò ve vuốt mãi không thôi
Những chiếc lá rơi…
Chiếc rơi trên mt nước
Bồng bềnh trôi trên con sóng ru hời
Còn chiếc rơi trên đò nằm đó
Một, hai, ba,… nằm chồng chất lên đò
Lá khô gầy – đò có biết có hay
Chỉ lắc lư đò lặng im như thế
Với nỗi buồn u uất chòng chành phơi…
BẾN – ĐÒ

04/2004
Nguyên Hữu