Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2003

EM CỨ THỬ MÀ XEM


Bởi muốn quên anh, em quyết ra đi
Quên ư? Quên làm sao em ơi
B
ởi tình anh đã khắc trong tim em rồi
Bằng máu tươi đang trong người em chảy
Đừng đục đẽo cũng đừng bào nạo
Không đư
c đâu mà ch làm em đau
Em đừng khóc vì cái điều này nhé
Cũng xin đừng nguyền rủa hận chi anh

Bởi anh vẫn là anh – em biết đấy

Anh như con thú hoang không ai người thuần dưỡng
Chí có em nó mới ngoan như thế
Vậy mà sao em lại muốn quên xa nó
Nó hung tàn cũng là lẽ phải thôi
Ôi ý trời, kỳ duyên xắp đặt
Anh xa em, anh đâu yên ổn
Em xa anh cũng thế thôi mà
Vậy thì em còn nấn ná điều chi
Chưa quay v bên anh đang ngóng đợi…
EM CỨ THỬ MÀ XEM
10/2003
Nguyên Hữu