Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2003

GIÓ TỪ NƠI ĐÂU


Gió từ nơi đâu?
Có phải từn đê?
Heo may t
ìm về
Nắng cỏ may bay bay…

Gió từ nơi đâu?

Có phải từ dòng sông?
Gió mang đầy trong mát
Đem vuốt ve con người…

Gió từ nơi đâu?
Có phải từ lũy tre?
Thở than tre hát
Yên vui – thanh bình…

Gió từ nơi đâu?
Có phải từ luống mạ
Mơn m
ởn mạ non xanh
Hương ng
ọt trong lành…

Gió từ nơi đâu?
Có phải từ khoai, sắn,…?
Sống, chin với người
Ngọt, bùi, thơm, bở,…

Gió từ nơi đâu?
Có phải từ con đường?
Ồn ào, rộn rã
Đưa tất bật cuộc đời…

Gió từ nơi đâu?
Có phải từ xóm nghèo?
Những mái tranh lụp xụp
Im lìm quạnh vắng hiu…

Gió từ nơi đâu?
Có phải từ lòng đất?
Mà mang mùi nồng
Ngây ngất trời quê…

Gió từ nơi đâu?
Có phải từ ngày tháng?
Chảy trôi thế thôi
Đưa quy lu
ật cuộc đời…

Gió từ nơi đâu?
Có phải từ trời thẳm?
Xanh trong chỉ một mầu
Yên bình và tự do…

Gió từ nơi đâu?
Có phải… từ nơi đâu?
Cho tôi hỏi một câu
Gió từ đâu gió tới?...
GIÓ TỪ NƠI ĐÂU
11/2003
Nguyên Hữu