Wednesday, 13 August 2003

GIỌT TÌNHVỡ tan giọt nước vỡ tan
Em van anh đấy đừng xa em mà
Lỗi lầm anh hãy thứ tha
Tình ta thắm đượm thế mà anh ơi
Tay anh em n
ắm chặt rồi
Đừng xa me nhé, đừng thốt lời… em đau
Yêu nhau phải hiểu cho nhau
Đừng khắt khe quá để sầu cho em

Ôi lời thề nguyện đôi ta

Em cùng anh nói cùng trao nhau mà
Vậy mà sao nỡ dối lòng

Thề xưa không giữ nó lời chia tay
Đắng cay này hận trời xanh
Bắt anh khổ cực hành anh đi tìm
Đẹp xinh – hoàn hảo – trẻ trung,…
Em không có đủ lỗi lầm hay mang
Thôi đành l
ặng lẽ tiễn anh
Khóc van níu giữ - trời xanh lạnh lung
Khổ cùng em vẫn nguyện cầu
Anh mau tìm được – anh vui, em mừng…
GIỌT TÌNH
08.2003
Nguyên Hữu


No comments :

Post a Comment