Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2003

HÁI HỒNGAi dẫn đưng đưa anh đến với em
Ôi khắc nghiệt, bao chông gai đang đợi
Cào xé anh rỉ máu đấy anh ơi
H
ãy dừng lại vẫn còn kịp đấy
Chẳng ai cưi – chưa ai thấy đâu anh
Anh vẫn bước không nề hà chi hết
Vẫn vui tươi  - máu trên người rỉ chảy
Hai tay anh dâng cao trái tim đầy
Một tình yêu – có hình em trong đấy
Em đã thấy – anh ơi em đã thấy
Một tình yêu em cần - Anh xứng đáng có em
Cố lên anh – em chờ đợi anh tới
Cho em lau vết máu rỉ trên người
Cho em hôn trái tim anh rực cháy
Cố lên anh – tay em nè nắm lấy
Kể từ bây giờ em đã thuộc về anh…
HÁI HỒNG
11/2003
Nguyên Hữu