Thứ Ba, 8 tháng 7, 2003

MÁ HỒNGTrái tim mười sáu đập rộn ràng
Của nàng đó và cũng như tôi vậy
Nàng hờn giận bỏ tôi thờ thẫn quá
Má ửng hồng đỏ chín quả hồng ơi
Lời tôi ngỏ ngây thơ và khờ khạo
Nhưng thật lòng, tự trong trắng tim tôi

Và bồi hồi tôi vẽ bao dấu hỏi
Dấu chấm than gạch vẽ nực cười
Lời tỏ tình đầu dời sao kì cục:
"Mình thích bạn - chúng mình sẽ một đôi"...
Ôi nghĩ lại - người tôi bừng bừng nóng
Tôi ngưng ư? - sao mặt đỏ thế này
À, không phải - tôi lây từ nàng đấy
Thì giờ đây bên nàng tôi vẫn bị
Đỏ mặt này - hai chúng tôi cùng đỏ...
MÁ HỒNG
07.2003
Nguyên Hữu