Thứ Năm, 16 tháng 10, 2003

MỘT THOÁNG XUÂNXuân về
Tươi thắm quê tôi
Xanh xanh
Cây trái trĩu cành xanh xanh
Xuân về
Nắng vỡ long lanh
Qua kìa kẽ lá
Xuống cành tan nhanh
Lanh chanh
Ô kìa cơn gió
Ai thèm mư
ợn chứ
Ôi kìa hay chưa
Hương đưa
Kệ
Cỏ, hoa, cây,…
Sao đến dành giật
Chải đầy khắp nơi
Đ
ể cho hoa cứ
Ngậm ngùi
Đ
ể cây
Để cỏ
Nịnh hoài chưa xong
Để cho
Ong bướm từng đôi
Kéo nhau bay đến chọc cưi hoa tươi
Hoa cư
ời
Trời đất cũng cưi
ời cho xì khói
nơi
Xóm nghèo…
MỘT THOÁNG XUÂN
10/2003
Nguyên Hữu