Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

NÂNG CHÉN TỬU XUÂN


Đón tết riêng mình nơi xứ lạ
Trông quê cụm chén cười rôm rả
Xum vầy hạnh phúc những đoàn gia
Tụ họp an mừng đầy một tá
Đón khách thăm chơi lộc ghé nhà
Chào xuân lại đượm tài ghim lá

Hưng trời vượng đất nức bài ca
Ứ chịu... ta ơi sao thế hả???...
NÂNG CHÉN TỬU XUÂN
05-02-2016
Nguyên Hữu