Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2003

ÔNG LÁI ĐÒDòng sông quê tôi
Trên dòng sông quê ơi
Cho tôi hỏi
Ông lái đò nghèo
Khi xưa
V
n thường chèo thuyền
Chở khách
Qua song
Đâu rồi?
Lặng im
Không tiếng trả lời
Chỉ có tiếng sóng
Nghẹn lời
Vỗ ru…

Mùa thu
Trời mùa thu trong xanh
Mây trắng
Bay
Soi mình trên dòng sông
c xanh trong veo.
Cơn gió nào
Đưa chi
ếc lá bay vèo
Chạy lướt
Trên mặt song…
Nhỏ bé
Lẻ loi…

Tôi tìm ông
Ông không còn
Chỉ còn lại con thuyền
Mục nát
Bên bến sông…
Rêu phủ xanh rì…
Bến sông
Lâu không ai dừng lại
Với bồi hồi
Và nghĩ đến ông…
ÔNG LÁI ĐÒ
10/2003
Nguyên Hữu