Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2003

THU BUỒNThu về rồi - từng chiếc lá rơi
Trời xụt xùi buồn chi chẳng nói
Kéo thời gian trôi chảy trôi trôi
Chỉ có tôi một mình ngồi lại
Đợi em... - em ơi chưa quay lại
Vòng tay anh vẫn rộng mở ngày ngày

Em chưa về, còn anh vẫn đợi
Ngọn nến bập bùng - lửa nhảy múa cưi tươi
Chiếc ly này dành cho em luôn tràn rượu
Còn ly này của anh
Nó đầy rồi lại vơi...
Chai rượu đầy dành em về cùng uống
Anh đợi em
Buồn...
Trót uống hết nửa rồi.
Cả thuốc nữa
Em không cho anh hút
Nhưng cũng vì: Buồn...
Vì anh nhớ em thôi
Anh sẽ dập khi nào em quay lại
Đểợu không tròng trành những lúc đầy vơi
Để thuốc không còn suy nghĩ nữa
Đỏ lập lòe tùng điếu trên môi
Khi anh chờ em
Chưa quay lại...
THU BUỒN
07.2003
Nguyên Hữu