Thứ Tư, 15 tháng 10, 2003

TÌNH TANGTôi nào có muốn thế đâu
Bởi ông trời có thương tôi đâu nào
K
ể sao, biết kể làm sao
Bao lần định kể nhưng rồi lại thôi
Bần thần ngồi nhớ lại thôi
Một khung trời rộng có tôi nữa kì
Chân thành có lẽ thế thôi
Bởi hồn tôi đó nó như thế

ời vui – tôi cả bạn thân

Hai thằng gần nhà cùng học, cùng chơi,…
Lớn rồi lại mọt cái cùng
Cùng yêu, cùng thích, cùng trong cuộc tình
Tình tình là tình tình tang
Ai được cuộc tình ai phải đội tang
Mơ màng tôi b
ỗng có nàng
Bạn tôi lặng lẽ đội tang cuộc tình
Một mình thằng bạn tôi buồn
Bỏ quê lên tỉnh đi buôn quên buồn
Còn tôi vui cũng cũng buồn
Vì tôi thương bạn nghĩ ngày ấu thơ…
Và rồi thằng bạn trở về
Với bao đổi khác làm mê hồn người
Kìa tiền rồi cả vàng mưi
Nó cư
ời khiến cả đất trời ngẩn ngơ
Và tôi l
ặng lẽ bơ vơ
Nàng c
òn đâu nữa, nàng theo nó rồi
Ôi sự đời – ôi tiền tình
Bạn thân cướp mất tình nhân bạn mình
Ôi buồn  - ôi hỡi tình nhân
Bỏ tôi đến với bạn tôi vì tiền…
TÌNH TANG
10/2003

Nguyên Hữu