Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2004

ĐƯỜNG VỀ GẶP GIÓ


Quê ta đây rồi – kia rồi – con đường quen thuộc
Khoác trên mình vàng chóe áo rơm
Gió thoang tho
ng đưa mùi nồng mùa gặt
Ngọt cay cay thấm đượm tim này
Gió lung lay những hạt gầy hạt lép
Trên rơm phơi
dọc xuốt con đường
Rồi… sực tỉnh đến bên ta quấn quýt
Dỗi hờn rồi… lại nịnh… lạ thay

Biết sao đây… thôi nào ngoan đi gió

Hãy dẫn ta về nhà
Và kể cho ta nghe những đổi thay

Những mới lạ trên quê hương ta nhé

Ta bây gi như người khách lạ

Lạ quen quen xao xuyến ngỡ ngàng…

ĐƯỜNG VỀ GẶP GIÓ
04/2004

Nguyên Hữu