Thứ Tư, 19 tháng 11, 2003

Ý TRỜIÝ trời rồi thay đổi thế nào anh
Thì kia đấy cây đâm trồi nảy lộc
Ai hãm kìm bắt nó khác được đâu
Trong sâu thẳm tâm hồn anh cũng vậy
Em biết mà – nhưng biết phải làm sao?
Ôi tham vọng trong đầu anh sẵn có
Ôi tiền, tài,… - ôi danh, vọng,…
Nó làm anh ăn ng không yên
Nó làm anh đ
o điên giống họ
Đương nhiên rồi vì sự cân bằng
Em thất vọng vì anh là thế đó
Em buồn… - và anh bỏ em luôn
Em khóc, cũng thế thôi, tủi phận…
Biết làm sao? Thay đổi thế nào?
Ý trời rồi, đành chấp nhận, biết sao?...
Ý TRỜI
11/2003
Nguyên Hữu