Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

BAN MAI TRINH


BAN MAI TRINH

Ngắm đóa hoa tươi chợt giật mình
Ô hầy giống bậu thật là xinh
Hương thơm ngát quyện hình ong bướm
Sắc đượm loang vời sóng lân tinh
Ảo huyễn  bên đời tình bén nở

Huyền u trước cảnh ái đan trình
Ban mai khiết - tịnh lung linh thở
Vẻ đẹp thêm hừng của gái trinh...

10-02-2016
Nguyên Hữu