Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2004

CŨ – MỚI TÌNH YÊU


CŨ – MỚI TÌNH YÊU

Phải thế chăng tình yêu thời hiện đại
Luôn đổi đời – à, luôn đi ngưi yêu
Như th
ế mới là ngưi sành điệu
Với sự kênh kiệu
Ôi giá trị biết bao,
Thì bao nhiêu đó
Chỉ như món đ
Cũ bỏ…
Hỏng thay…
Đời đầy dẫy
Thiếu chi đâu
Tận dụng…
Ngư
i ta chê cười
Không ai nể trọng.
Ôi…
Là thế đó sao?
Tình yêu thật dễ hiểu
Mà ngày xưa
Bao ngư
ời tự hỏi
Đi tìm
Không lời giải
Vẫn bí ẩn diệu kì…
Vì tình yêu mà bao người chấp nhận
Nào đ
ắng cay, nào ngang trái cuộc đời…
Vì tình yêu mà bao nhiêu người chấp nhận
Chết bên nhau chẳng muốn xa rời…
Vậy mà giờ
Thời đại mới
Phải thế không tình yêu?
Không đúng chứ?
Hay ta cổ hủ
Lạc hậu quá rồi khi ta yêu
Ta chỉ có một người không thay đổi
Ngày lại ngày khắc đậm trong ta
Bóng hình đó, khuân mặt, cử chỉ,…
Xa một phút như ngàn năm không gặp
Cứ nhớ mong sao thể xa rơi.
Ôi…
Ta l
ạc hậu
Tình ta cũ kĩ
Ừ, thì sao?
Tim ta nhỏ bé
Không rộng thênh thang như ngưi
Nào ai cư
ời
Mặc kệ các ngươi
V
ới ta thế cũng đủ rồi
Ăn cơn ch
ắc dạ
Phở thời đói ngay
Hạnh phúc, hạnh phúc ở đây
Ở lòng chung thủy
Ở tình này…
Cũ thôi…

06/2004
Nguyên Hữu