Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2004

GỬI TÌNH CHO GIÓ


GỬI TÌNH CHO GIÓ

Thu
Về rồi đấy
Cây
Xao xuyến,
Khẽ
Lung lay
Rồi

Bỗng ngẩn ngơ,

Đ cho
Trơ trụi

Đâu rồi lá,
Xào xạc
Khô gầy
Theo gió bay…
Tôi này
Trong kỉ niệm
Đi tìm tên em trong thu biếc trong veo
Trôi theo mây trắng
Tôi đi mãi,
Có thấy đâu nào
Tôi bi
ết sao?
Em để cho tôi bao thương nhơ
Vơi đ
ầy trong tình trong tình cũ
Đã xa…
Cơn gió than
L
ũ cỏ - hoa
ời nghiêng ngả
Phảng đưm bài thơ
Tôi th
ả lên trời
Cho
Gió vay…
Gió ơi
Gió này
T
ình tôi đó
Như sương
Như khói
Mong manh
M
ỏng mảnh thế thôi này,
Gió vay
Xin đ
ừng đem dải khắp

Cô đ
ọng vào
Gió dải vào
Ngư
ời
Của lòng tôi,
Gió ơi…

06/2004
Nguyên Hữu