Thứ Hai, 24 tháng 5, 2004

MẤT ANH


MẤT ANH

Em vẫn đợi

Anh ơi

Em vẫn đợi.
Anh về đi
Em chẳng tiếc điều chi.
Chỉ cần anh, có anh bên cạnh
Cả cuộc đời chúng ta sẽ bên nhau,

Dù ở đâu nơi chân trời góc bể
Dẫu đói nghèo khổ cực cũng chẳng sao
Anh về đi đừng kiếm tìm chi nữa
Cuộc sống thế này em chấp nhận được rồi
Bạc tiền nhiều không hẳn ý nghĩa đâu anh,
Dừng lại đi kẻo rồi anh say nó

Và anh yêu nó hơn c yêu em

Để hạnh phúc treo trên sợi chỉ
Dễ đứt kìa rơi v anh ơi

Ôi…

Thực sự bây giờ em mới biết
Trong mỗi người lòng tham là vô tận
Có chút rồi lại muốn có nữa nhiều hơn

Cũng như anh

Anh không dừng lại được
Anh yêu nó quá rồi
Ôi…
Tiền bạc và em

Trên tay anh như quả cân bị lệch

Em bổng bê tít tận trời xanh
Chỉ tiền bạc nằm im bên cạnh
Anh ngắm nhìn, vuốt ve, cưi sung sưng…

Em gào khóc

Nhưng làm được gì nào
Chỉ như trn mưa rào

Với sấm chớp thế thôi

Em buồn bã theo gió trời dong duổi
Kệ thế thôi…
Vì…
Em mất anh rồi…05/2004
Nguyên Hữu