Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2004

MÌNH TÔI


Cứ chiều chiều tôi lại ra đây
Nơi tôi g
ửi hồn tôi trôi nổi
Dấu những buồn – vui
Dấu những mộng mơ
Dấu những bài thơ tôi làm được
Cho cỏ, cây,…
Cho gió, trời,…

Mây trôi từng tảng mây phơi

Ri ngưng tập họp cuối trời đông vui
Xếp tầng, xếp lớp đầy rồi
Mây dấu mặt trời

Bóng tối phủ khắp nơi,

Lặng lẽ chỉ có mình tôi
Ở đây
Tìm chỗ
Dấu những gì của riêng tôi

Lặng lẽ cũng chỉ mình tôi

Thẩn thơ nhìn ngắm đất trời trong đêm…

MÌNH TÔI
05/2004
Nguyên Hữu