Thứ Ba, 29 tháng 6, 2004

NIỀM TIN



NIỀM TIN

Đêm thâu trăng sáng ta ngồi
Ta lại ngã rồi
Ta lại đớn đau,
Ta ngồi mắt rủ mày chau
Ta ngồi rầu rĩ
Nghĩ về
Quê ta.
Yên bình

Thanh thản quá quê,

Có đâu dành giật
Bon chen

Lợi quyền…

Đêm yên
Đêm lnh
Đêm vương
Đêm nay ta thả nỗi buồn phiêu du.
Đêm nay thôi nhé
Đ chưa?
Ngày mai thì phải
Tươi cười


Đứng lên.

Trên trăng
Chú Cuội, chị Hằng
ng như cũng hiểu
Nên cười

Với ta.
Ha… ha… ta sẽ thắng mà
Rồi sẽ có ngày
Ta chẳng phụ ta.
Ha… hu…
Yêu dấu mẹ cha,
Đừng trách con nhé
Con tin có ngày
Đ
ổi thay – thay đổi – đổi thay
Con tin mà
Vì…
Con có niềm tin…

06/2004

Nguyên Hữu