Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

NÚT THẮTNÚT THẮT
(Nhất vận)

Lặng chuyến đi xa một bóng dài
Vương buồn xứ lạ nghẹn lòng ai
Con tim ứa tủi nhìn quay lại
Giọt lệ chan sầu gặm nhấm rai

Lỡ bước chân rồi căng nhịp xải
Mong tìm lối ấy chốt lời sai
Đen thời bất lợi đeo chi mãi
Nén tiếng: ôi chà... uổng kiếp trai...

22-03-2016
Nguyên Hữu