Thứ Năm, 22 tháng 4, 2004

TRÁI TIM KHÔNG CÓ TỘINgày mai tôi mất em thật rồi
Em bỏ tôi lại với đơn côi
V
ới đớn đau hành tôi tàn t
Xác xơ này
Như m
ảnh vải trắng bay bay…
Mặc kệ gió dìu đi nào biết
Lạc mất rồi
Xa mạc nắng gắt gao

Tôi gào thét, người tôi bốc cháy
Cháy hung tàn rồi lụi tắt không một rúm tro…
Khổ chưa?

Đau chưa?
Lặng lẽ ngồi vẽ lại mình

Quẳng bừa vào gió
Lạnh quờ bóp tim
Lặng im…
Gió…

Dìu tôi đi đâu?
Kìa trắng xóa
Tuyết rơi trên băng đá
Tôi th
ấy rồi…
Ngư
ời tôi đông cứng
Tôi hóa băng đá, trắng xóa trong veo…
Ôi không thể…
Tôi không tin – không chấp nhận
Khối băng đá tôi đang rữa chảy rồi
Này đôi tay
Này ngón chân,…
Ôi không thể…
Tôi gào lên

Rữa hết…
Chỉ còn lại trái tim oan nghiệt
Không rữa chảy
Lại đỏ hồng thách thức
Như h
ồn ma của những kẻ chết oan
Sao không thể?
ng đúng thôi mà
Nó v
ẫn yêu em
Nó có tội gì đâu…
TRÁI TIM KHÔNG CÓ TỘI
04/2004
Nguyên Hữu