Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

VỌNG DUYÊNVỌNG DUYÊN
(Nhất vận)

Thuyền vui sóng quyện vỗ đôi bờ
Chạnh bến than dòng kỉ niệm vơ
Giọt lệ nào rơi tan nức nở
Câu cười vẫn vọng vỡ lơ ngơ

Trao duyên trọn kiếp rồi sao lỡ
Gửi phận bao lâu chẳng thể ngờ
Cõi thế buồn duyên tình bén nợ
Muôn đời chuyện cũ nghẹn vần thơ...

09-03-2016
Nguyên Hữu