Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

BÂNG KHUÂNG


BÂNG KHUÂNG

Đêm đã khuya
Sao tôi vẫn thức?
Nghĩ ngợi chi?
Thức đợi điều gì?
Nào có đâu
Trong đầu rỗng tếch,
Lặng một mình
Nào có ai đâu.
Hay là đợi…
Phải chăng đợi mộng?...
Cũng có khi…
Mộng đâu chửa đến
Để bang khuâng
Lặng lẽ tôi tìm.
Tôi b
ước đi
Định tìm điều chi?
Trong trăng khuya
Tiếng sóng ru hời
À, phải rồi
Nào hãy đi thôi
Đang neo đậu
Lạng yên – ngủ êm,
Nhẹ nhàng thôi
Lay thuyền, gọi bến
Vẫn im lìm
Sao không thức dậy
Để tôi buồn
Lặng lẽ mình tôi…
Nhẹ nhàng thôi
Tôi nhờ
sóng nước
Đế
n bên và
Đánh th
ức dùm tôi,
Vẫn không được
Sóng lại chạy trôi
Sóng dong chơi
Theo gió xa v
ời.
Chiế
c lá rơi
Trăng soi đ
m bóng
Rơi rơi mà
Ch
ẳng động lá rơi,
Tôi b
uồn bã
Vẽ mình lặng lẽ

Trong đêm khuya
Trăng tư
i, ướt rồi…

06/2004
Nguyên Hữu