Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

CÂY GIÀ


CÂY GIÀ

Xột xoạt
Giật mình
Vô tình
Làn gió
Khi

Cây già
Đang
Lặng lẽ
Say ca…
Rồi…
Vỡ òa…
Chim hót
Nỉ
non
Trên cành,
Long lanh
Trư
ợt ngã
Vỡ rồi
Giọ
t sương,
V
ấn vương
Làn gió
Bi
ết lỗi
Mình rồi
Vuốt ve
Nịnh mãi
Cây già
Lại
Say ca…

07/2004
Nguyên Hữu