Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

DÁNG THƠ


DÁNG THƠ

Cô gái đẹp vẫn thường hay qua lại
Nơi ch
n này – con đường có lá bay
Để tôi này – chàng thi sĩ dở
Ngày lạ
i ngày theo đuổi một dáng ai
Trời biế
t này và đất đã hay
Chứng kiến nhé nơi hồn tôi trong sáng

Tôi chỉ theo để dệt những vơi đầy
Mang về may áo thơ tôi mc
Áo thơ mặc xin ai đừng đọc được
Kẻo trách thầm rồi yêu mất thơ tôi
Để vội vã thơ chy theo người
Bỏ tôi lại thẫn thờ - mong nhớ
Nhớ ai rồi… - à, không phải… nhớ thơ
Trời – đất ơi, lời tôi đã chữa
Tôi nhớ thơ tôi… chỉ… thế thôi
Thơ tôi viết bằng hồn tôi trinh trắng
Dù sao thì nó cũng là của tôi
Thơ là tôi và tôi là thơ đy
Yêu thơ mà sao chẳng yêu tôi?
À không phải, yêu thơ tôi thì phải
Nịnh tôi nè – chút xíu cũng được rồi
Ô hay chưa – thế giới quay trái, ngược…
Tôi phải nịnh người nè

Xin lại hồn – tình – thơ…

07/2004

Nguyên Hữu