Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

ĐÊM CÔ PHÒNG


ĐÊM CÔ PHÒNG
(Nhất vân)

Đã có đêm nào mộng được thông
Đời khô nghẹn héo giấc mơ hồng
Đầu kề gối chiếc than vô vọng
Đế khép chăn đơn thán tiếng lòng

Đá tọa long vầy đau cột hỏng
Đàn nghiền sợi đứt rối dây bong
Đành ôm kể chuyện ngày xưa dỏng
Đỡ khổ thân ai vật vã phòng...

19-05-2016
Nguyên Hữu